Lokaal Sportakkoord Renkum

Via het lokaal sportakkoord spreken partijen uit de sport, maatschappelijke organisaties, bedrijven en de gemeenten lokaal af hoe zij met elkaar sport- en beweegambities kunnen bereiken.

Het lokaal sportakkoord in onze gemeente bestaat uit de volgende vijf thema's:

  • Inclusie en diversiteit
  • Sociaal veilige sport
  • Vitale sportaanbieders
  • Vaardig in bewegen
  • Ruimte voor sport en bewegen

Budget voor uitvoering van projecten

Iedere gemeente ontvangt jaarlijks een bedrag van de rijksoverheid voor de uitvoering van het lokaal sportakkoord. Wij ontvangen een bedrag van €20.163 per jaar die kan worden ingezet voor uitvoering van de sport- en beweegprojecten onder de genoemde vijf thema's.

Kerngroep is eigenaar

Rond het Lokaal Sportakkoord is een kerngroep actief die "eigenaar" is van het akkoord. In deze kerngroep zitten vertegenwoordigers van: het Sport- en Beweegteam in de gemeente Renkum, MFC Doelum, Sjabbens Sport & Health, Nuovo, Pro Persona, HBZ Bewegen, SCW'23, Adviesraad sociaal domein, vluchtelingenwerk, 50+ sport & spel en de gemeente Renkum.

Op deze pagina kun je het volgende vinden

  • Het plan ''Lokaal sportakkoord Renkum 2023 - 2026
  • Aanvraagformulier
  • De resultaten 
  • Nieuwsbrief
Sportakkoord 2023-2026
Het plan
Aanvraagformulier
Project indienen
Nieuwsbrief
Digitaal nieuws
Sportakkoord resultaten